rudarstvo

U dugogodišnjoj tradiciji eksploatisanja uglja „Rudar“ je učestvovao u tehnološkim procesima i doprinio razvoju rudarstva i energetike na ovim prostorima. Više od 5O godina Rudar u kontinuitetu djeluje kao specijalizirana organizacija koja se bavi izvođenejm rudarskih radova kako na domaćem tako i na stranom tržištu. U ovoj radnoj jedinici izvode se rudarski radovi na izgradnji rudarskih objekata i prostorija svih namjena:

  • objekti otvaranja rudnika i jama
  • pripremne i otkopne prostorije
  • rekonstrukcije rudarskih objekata
  • montaže u rudarskim objektima
  • otkopavanje mineralnih sirovina
  • drugi radovi u oblasti rudarstva

Rudarski radovi se izvode u:

  • Rudniku "Kreka" u Tuzli d.o.o. Rudnik "Mramor"
  • Rudniku mrkog uglja "Đurđevik" u Đurđeviku

U ovim rudnicima neprekidno se radi od 1998. godine, na osnovu godišnjih ugovora.

Od ovih strateških kupaca dobili smo reference za dobro izvršenje ugovora.