Nasa politika je usmjerena na ispunjenje primjenjivih zahtjeva i ostvarivanje zadovoljstva svih pet zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu i zaštiti okoliša:

Naša politika je usmjerena na ispunjenje primjenjivih zahtjeva i ostvarivanje zadovoljstva svih pet zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu i zaštiti okoliša:

KUPCI:

 • Jačati identitet firme i graditi dugoročnu prepoznatljivost na tržištu vezano za izvođenje rudarsko-građevinskih radova, proizvodnju rude, pružanja mašinsko-remontinih usluga i ugostiteljskih usluga.
 • Privući nove  i učiniti zadovoljnim postojeće kupce.
 • Biti u stalnim kontaktima sa  potencijalnim kupcima u inostranstvu.

ZAPOSLENI

 • Permanentno jačati ljudske resurse educiranjem prema godišnjim planovima i podizati svijest svih zaposlenika o značaju kvaliteta, sigurnosti na radu i zaštiti okoliša i identiteta firme.
 • Pratiti  planske potrebe i vršiti prijem novih zaposlenika, posebno mladih i stručnih kadrova.
 • Povećeti stepen zadovoljstva zaposlenika, stvarati bolje radne i materijalne uslove, poboljšanjem uslova rada i jačanjem  socijalne sigurnosti.

DOBAVLJAČI

 • Stalno kontaktirati i pratiti dobavljače,  vršiti njihovo ocjenjivanje i prema tome uspostavljati partnerske odnose sa njima.

OKRUŽENJE

 • Održavati uspješnu saradnju sa predstavnicima lokalne i regionalne zajednice, radi doprinosa u razvoju okruženja i jačanja ugleda firme
 • Trajna opredijeljenost za usklađivanje svih poslovnih procesa sa zahtjevima zakonske regulative iz oblasti poslovanja, kao i ispunjenju drugih obaveza.
 • Menadžment  i  zaposlenici  društva  su  svjesni  odgovornosti  vezano za djelatnost koju obavljaju i eventualnih posljedica koje mogu nastupiti usljed odstupanja od propisanih pravila.
 • Težnja za implementiranjem međunarodnih standarda iz oblasti kvaliteta, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i zaštite okoliša, te održavanje visokog stepena svijesti o značaju njihove primjene  kod  naših zaposlenika, kupaca i dobavljača

VLASNICI:

 • Utvrditi  poslovnu strategiju  koja obezbjeđuje razvoj i stalno napredovanje firme.
 • Očuvati i oplemenjivati kapital i  sve resurse firme, posebno kadrove.

OKOLIŠ:

 • Identifikacija svih aspekata koji imaju ili mogu imati uticaj na okoliš, te stalno  poboljšavanje odnosa prema prema okolišu.
 • Preventivno djelovanje na sprečavanju zagađenja i štetnih uticaja na okoliš, te  stalno poboljšavanje sistema zaštite okoliša i pokazatelja okoliša.
 • Razmatrati mišljenja i sugestije svih zainteresiranih strana i informisati ih o vlastitom opredjeljenju za zaštitu okoliša.
 • Racionalno korištenje prirodnih resursa na principima održivog razvoja.

ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU:

 • Provođenjem principa sigurnosti na radu kroz primjenu zakonskih i ostalih zahjteva implementiranog sistema zaštite zdravlja i sigurnosti na radu  stalno pokazivati spremnost na prevenciju povreda na radu, smanjenje ocijenjenih rizika i poboljšanje performansi sistema.
 • Jačanje komunikacije sa svim zainteresiranim stranama, koja uključuje zaposlene, užu i širu društvenu zajednicu, kupce, dobavljače i vlasnike u cilju razumijevanja značaja primjene i poštivanja principa zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
 • Stalno poboljšavnje uslova sigurnosti na radu u odnosu na ocijenjene rizike i opasnosti u svim procesima rada, kod izvođenja rudarsko-građevinskih radova, proizvodnje rude i  pružanja mašinsko-remontinih i ugostiteljskih usluga, te u potpornim procesima poslovnog sistema preduzeća.

Poštivanjem zahtjeva standarda, primjenom implementiranog integrisanog sistema upravljanja, zakonskih i drugih zahtjeva, ispunjenjem  zahtjeva zainteresovanih strana osigurano je stalno poboljšavanje implementiranog sistema, a samim time i kvaliteta naših proizvoda i usluga, te uslova sigurnosti na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša.

 

Tuzla, 22.12.2016. godine


Direktor:
Asmir Kadrić dipl. ing. maš.

 

Preuzmite PDF verziju Politike IMS OVDJE!