Jedino zasad otvoreno i okontureno ležište magnezita u BiH nalazi se 17 km od magistralnog puta Sarajevo-Tuzla kod Kladnja. Prije rata u ovom rudniku godišnje se proizvodilo cca 36.000 tona sirovog separisanog magnezita raznih granulata koji se koristio u proizvodnom procesu „Vatrostalne" Zenica.

kladanj1

Ukupne procjenjene bilansne rezerve magnezita na ovom prostoru pri istraženosti od 20% su oko 1,7 miliona tona (od čega oko 81.000 tona otpada na rezerve A kategorije).

Magnezit kao nemetalična mineralna sirovina prema svojim osnovnim karakteristikama danas ima značajnu primjenu u industriji naročito: keramika, građevinarstvo, hemijskoj i farmaceutskoj industriji, a posebno u industriji vatrostalnih materijala.

Kvalitetna ruda magnezita situirana je na jugoistočnom dijelu planine Konjuh gdje se ležište magnezita koncentrisalo u tri rudna revira i to:  

  • Rudni revir rude magnezita Miljevica,
  • Rudni revir rude magnezita Haluge,
  • Rudni revir rude magnezita Drinjača.

Na području Kladnja, rudu magnezita eksploatisalo je preduzeće Rudnik magnezita „Konjuh". Od 1992. godine ovaj rudnik je neaktivan. Potpisanim Ugovorom o poslovno – tehničkoj saradnji između "Rudnika nemetala Kladanj" i "Rudara" Tuzla te Ugovorom o prenosu Ugovora o koncesiji na eksploataciji magnezita na ležištu "Konjuh" u općini Kladanj, Rudnik nemetala magnezita započinje ponovo sa radom nakon 22 godine.Nakon dobivanja koncesije u 2014. godini, u proteklom periodu se radilo na revitalizaciji, pripremnim radovima za eksploataciju i samoj eksploataciji od 2016.godine.

Danas, D.O.O. „Rudar“ Tuzla eksploatiše Magnezit i izvozi u Srbiju, gdje se pečenjem dolazi do željenog  proizvoda.

kladanj2

kladanj3

kladanj4

kladanj5

magnezit