„Rudar " do 1992. godine izvodi radove na izgradnji hidrotehničkih objekata u Iraku i Iranu, kao kooperant "Hidrogradnje " Sarajevo i "Geotehnike" Zagreb, te na izgradnji poslovnih objekata u SR Njemačkoj i Rusiji.
U 2015. godini biva izabran kao najpovoljniji izvođač radova na projektu izmiještanja Šikuljačke rijeke na PK „Šikulje“.U te svrhe, D.O.O. „Rudar“ Tuzla angažuje kvalitetne i stručne građevinske radnike, te pri završetku projekta, u septembru 2016. godine dobiva referensu za dobro izvršenje posla.

sikuljeIzmiještanje Šikuljačke rijeke  na PK „Šikulje“

Danas, D.O.O. „Rudar“ Tuzla je angažovan na izgradnji hidrotehničkog  tunela „Dabar“ u Bileći.

Obzirom da se radi o terenu promjenjive geologije, miniranju prethodi izrada elaborata o  uticaju miniranja na okolne objekte.
Sistem izgradnje se zasniva na bušenju, miniranju, podgrađivanju te torkretiranju.

bileca 1Hidrotehnički tunel „Dabar“ Bileća

bileca 3Hidrotehnički tunel „Dabar“ Bileća

bileca 2Hidrotehnički tunel „Dabar“ Bileća

Takođe, D.O.O. „Rudar“ Tuzla je angažovan na izgradnji hidrotehničkog tunela „Dub“ u Rogatici, gdje obavlja poslove bušenja i miniranja.

rogatica 1Hidrotehnički tunel „Dub“ Rogatica

rogatica 2Hidrotehnički tunel „Dub“ Rogatica

rogatica 3Hidrotehnički tunel „Dub“ Rogatica