rj_geologija_23erd

Rudar d.o.o. Tuzla je proširio djelatnost svoje RJ Rudarstvo, pokretanjem nove radne jedinice - Geološka služba.

 

SchmidthammerGeološka služba stalno zapošljava dva diplomirana inženjera geologije sa položenim stručnim ispitom i 5 godina iskustva .

Oni su obučeni za obavljanje svih zadataka u većini grana geologije s naglaskom na inženjersku geologiju i geofiziku .

Služba posjeduje i specijaliziranu opremu i specijalizirane licencirane softwar-e.

Pored mnogo projekata na kojima je službenici sudjelovali individualno, mi smo izdvojili samo posljednji , a to je potpuno inženjersko-geološko praćenje i kartiranje dvocijevnog tunela " Vijenac " - Zenica ( dužina oko 3000m , a ukupna vrijednost cca 62mil eura ) na koridoru Vc; dionica Sarajevo -Zenica , od početka iskopa do ''proboja''.

 

Geofizička istraživanja:

16SG24_copiaSlužba je obučena i posjeduje Certifikat o prođenoj obuci u laboratorijima kompanije P.A.S.I. iz Torina(Italija), kod jednog od vodećih stručnjaka iz date oblasti, Osvaldo-a Pirchio-a, kao i najsavremeniju opremu za refrakciona i reflektivna seizmička istraživanja sa kombinovanim visokosofisticiranim seizmografom sa 24 kanala i pratećom opremom.

Na osnovu ovog i mnogih drugih projekata ( tuneli,geofizička istraživanja, istražno bušenje,... ), može se reći da je služba osposobljena za profesionalno obavljanje različitih zadataka ,kao i zadatke vršenja nadzora i projektovanja.

 

 

 


(English version of article)

 

Geological Service:

 

bussola_geologiaThe geological service constantly employed two graduate engineer of geology with professional exam and 5 years experience. They are trained to carry out all the tasks in most branches of geology with emphasis on engineering geology. Service owns and specialized equipment and specialized licensed softwares.

In addition to a plenty of projects on which the service employees participated individually, we picked out only the last, and it's completely engineering-geological monitoring and mapping of the double-pipe tunnel "Vijenac"-Zenica (length of approximately 3000m and the total value of approx 62mil euros) on the highway Sarajevo-Zenica, since the beginning of the excavation to breakthroughs.

On the basis of this and many other projects (tunnels, exploratory drilling, production wells ...), we can say that the service is qualified to professionally carry out various tasks of the works to control and design

 

 

- Geophysical surveys

 

Service is trained and certified on completion of training in the laboratories of the company PASI, and the main meteorological institute in Turin (Italy), with one of the leading experts in this field, Osvaldo Pirchio, as well as the most modern equipment for refractive and reflective seismic survey with highly sophisticated combined seismograph with 24 channels and related equipment.

On the basis of this and many other projects (tunnels, geophysical exploration, exploration drilling, ...), we can say that the service professionally trained to perform different tasks, and also the tasks of supervision, and design.